E-MAIL SKRIPTE

Jedna odlična skripta koja će omogućiti posjetitelju da vašu stranicu preporuči prijatelju brzo i jednostavno, putem e-maila! Jednostavno kopi-pejstate ovaj kod dolje na mjesto gdje želite da se nalazi skripta i sve što posjetitelj treba napraviti je unijeti e-mail adresu primatelja. Brzo i jednostavno proširite vijest o vašem sajtu.

<!– Početak skripte //–><form name=”eMailer”>
Preporuči ovaj sajt prijatelju!<br>
Upiši adresu primatelja:<br>
<input type=”text” name=”address” size=”25″><br>
<input type=”button” value=”Preporuči!” onClick=”mailThisUrl();”>
</form><script language=”JavaScript1.2″>
var good;function checkEmailAddress(field) {
var goodEmail = field.value.match(/\b(^(\S+@).+((\.com)|(\.net)|(\.edu)|(\.mil)|(\.gov)|(\.org)|(\..{2,2}))$)\b/gi);
if (goodEmail){
good = true
} else {
alert(‘Molim unesite ispravnu e-mail adresu!.’)
field.focus()
field.select()
good = false
}
}
u = window.location;
m = “Možda bi te ovo moglo zanimati…”;
function mailThisUrl(){
good = false
checkEmailAddress(document.eMailer.address)
if (good){
window.location = “mailto:”+document.eMailer.address.value+”?subject=”+m+”&body=”+document.title+” “+u;
}
}
</script><a href=”http://kako-ne-zaraditi.jedanklik.com” style=”font-size:9px;” target=”_blank”>Kako ne zaraditi – saznajte što vas sprečava da ostvarite puni potencijal i zaradite preko interneta – honorarni posao, posao kod koće, online posao, internet zarada!</a>
<!– Kraj skripte//–>

Komentiraj!

Leave a Reply